Absolvent nebo začínající sociální pracovník? I když se tyto pojmy zdají jako synonyma, nemusí vždy popisovat totéž. Pojďme se proto dnes blíže podívat na to, co tato slova znamenají a na koho se tedy program START ME UP specificky zaměřuje.

Za absolventa je možné považovat jakéhokoliv člověka, který ukončil nějaký studijní program. Můžete být tedy absolventem jak studia, tak nějakého kratšího kurzu či školení – pokud jste splnili podmínky pro jeho ukončení (závěrečná zkouška, test, povinná osobní účast, apod.).

Vzhledem k tomu, že sociální práce je tzv. regulovanou profesí a nelze ji tedy vykonávat bez splnění určitých podmínek, mezi které patří (mimo jiné) právě dokončené vyšší odborné nebo bakalářské vzdělání sociální práce nebo některého z příbuzných oborů, které jsou uvedeny v zákoně o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.), není možné uzavřít pracovní smlouvu na pozici “sociální pracovník” s člověkem, který tento požadavek nenaplňuje.

V praxi však může být situace složitější. Lidé vám na potkání neukazují své pracovní smlouvy, a tak si nemusíte být jisti, zda pracovník sociálního zařízení nebo sociální služby je sociální pracovník nebo třeba člověk, který prošel kurzem pracovníka v sociálních službách, psycholog nebo třeba adiktolog.

Často dochází také k tomu, že studenti sociální práce už během svého studia nastupují do sociálních služeb třeba jako praktikanti nebo dobrovolníci nebo mají ukončeno vzdělávání v jiné oblasti a rozšiřují si své vzdělání o poznatky sociální práce (např. pedagogové).

Někteří absolventi oboru sociální práce zároveň po studiu volí kariéru v jiném oboru nebo přechází po studiu na rodičovskou dovolenou. Zde je důležité poznamenat, že zákoník práce č. 262/2006 Sb. vymezuje délku praxe po ukončení kvalifikace, po níž je jedinec vnímán jako absolvent. Tato doba je zákonem vyměřena na 2 roky. Rozdíl je však v tom, že lhůta 2 let neběží po dobu, kdy je daný člověk na rodičovské dovolené (ať už se jedná o ženu či muže). Když tedy srovnáme situaci dvou lidí – Jirky a Markéty, kdy Jirka po ukončení studia sociální práce začal pracovat v soukromé stavební firmě jako obchodní referent a Markéta několik měsíců po absolutoriu nastoupila na rodičovskou dovolenou, Jirkovi běží lhůta, kdy je dle zákoníku práce vnímán jako absolvent, ale Markétě nikoliv.

S ohledem na uvedené skutečnosti se proto v rámci programu START ME UP zaměřuji nikoliv “jen” na absolventy sociální práce, ale na šířeji vymezenou skupinu – začínající sociální pracovníci. Do této skupiny tak patří jak absolventi, tak ti, kteří se v prostředí praxe pohybují již při studiu nebo ti, kteří po ukončení studia zvolili pro své uplatnění jiný obor a nyní se chtějí vrátit k sociální práci.

A je vůbec ve pozice absolventa nějak upravena? A měli by tak mít absolventi nějaké specifické postavení? Odpověď zní ano. Jak uvádí zákoník práce: „Zaměstnavatelé jsou povinni zabezpečit absolventům středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a vysokých škol přiměřenou odbornou praxi k získání praktických zkušeností a dovedností potřebných pro výkon práce”. Toto ustanovení působí velmi obecně, a i když nám říká, že by zaměstnavatelé měli zaměřit svou pozornost na potřeby, které může absolvent mít, ze zpětné vazby od mnohých mých kolegů a bohužel také dle mé vlastní zkušenosti vím, že mnohdy zaměstnavatel nového zaměstnance zkrátka hodí do vody a čeká, že bude nějak plavat.

Můj osobní příběh mě přivedl k tomu, že jsem se rozhodla vytvořit program, který by potřebnou pomoc při přechodu začínajících sociálních pracovníků do prostředí praxe ulehčil. Může se tedy na mě obrátit kdokoliv, kdo cítí, že se ve svých začátcích cítí v některém ohledu nejistý.

Dejte mi prosím vědět do komentářů, jaké byly Vaše začátky v oboru sociální práce a co nebo kdo vám pomohl toto období zvládnout? Můžeme si své zkušenosti sdílet a pomoci dalším “startujícím kolegům”. Přeci jen, vypadá to, že nás bude ještě potřeba a tak čím víc nás bude, tím lépe.

Pokud si v prvních měsících své praxe nevěříte a myslíte si, že svými dotazy jen zatěžujete své nové kolegy, věřte, že i vy jste jistě pro organizaci přínosem, i když se vám to možná zdá jako nesmysl.

Hezké letní dny a jen ty dobré zkušenosti na začátcích kariéry vám přeje vaše Any

close

ZAJÍMÁ TĚ, JAK VYPADAJÍ MATERIÁLY PROGRAMU

START ME UP?

Zadej svou e-mailovou adresu a já Ti zašlu ukázku materiálů a budu Tě informovat o tom, co je k projektu na webu nového!

Mou zásadou je, že nespamuji. Bližší informace o zpracování dat naleznete v sekci Ochrana osobních údajů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *