V této sekci v průběhu roku 2020 naleznete příběhy těch, kteří stáli u zrodu sociální práce a na jejichž význam pro dnešní sociální práci se tak trochu zapomnělo. Pojďme si tedy tyto úžasné osobnosti připomenout a inspirovat se jimi. A proč? Mimo jiné třeba pro to, že podtitulem letošních oslav Měsíce sociální práce je právě téma silných generací. Tím je myšlena jak skutečnost, že sociální pracovníci pomáhají lidem ve všech možných generacích, ale také skutečnost, že je někdy nemusí být špatné ohlédnout se do minulosti na práci sociálních pracovníků, kteří pomáhali po celá desetiletí. Dalším aspektem tématu generací je otázka potřebnosti dalších a nových sociálních pracovníků pro společnost, kteří budou pomáhat řešit nové společenské problémy.

Pokud by vás zajímalo více k Měsíci sociální práce, můžete navštívit stránky National Association of Social Work na následujícím odkazu:

https://www.socialworkers.org/news/social-work-month

A nyní tedy hurá do historie

Zdraví Vás Vaše Any