Čokoláda pro duši sociálních pracovníků V. – jak na spokojenost v organizaci

V jaké oblasti v rámci sociální práce působíte? Ať už je vaším pracovním domovem neziskovka, úřad nebo někdo jiný, působení organizace z pohledu životní pohody zaměstnanců má podle nových zjištění vždy podobné prvky. 

Dnes si proto představíme studii britské společnosti Mapiq, která usiluje o zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců. 

Nejdříve se ale zkuste zeptat sami sebe: 

Co v rámci své práce potřebujete nejvíc, abyste se cítili spokojeně? 

Pokud plánujete být čímkoli menším, než ve skutečnosti můžete a dokážete být, pravděpodobně budete celé dny nešťastní.

Abraham Maslow

Pokud se zaměstnanci cítí nedoceněni, je to (v poslední době více než dříve) důvodem pro změnu jejich působiště. Překvapující informací je, že špatné duševní zdraví zaměstnanců stojí ve Velké Británii zaměstnavatele ročně až 45 miliard liber. Souvisí s tím skutečnost, že 48% nepřítomností na pracovišti je způsobeno stresem (respektive onemocněními, které stres způsobuje). Jinými slovy by tedy zaměstnanci měli myslet na to, že fyzické, ale také duševní zdraví zaměstnanců je podstatné nejen z určitého lidského ohledu, ale také z toho čistě praktického – nepřítomný zaměstnanec je pro organizaci problém.

Pyramida spokojenosti v práci

Společnost Mapiq dle vzoru hierarchie potřeb Abrahama Maslowa vytvořila koncept pyramidy spokojenosti pracovníků v organizaci. Ta představuje tři zásadní ingredience, které podporují motivaci a spokojenost zaměstnanců a jsou vzájemně propojené stejně, jako jednotlivé potřeby Maslowovy pyramidy (od základny směrem k vrcholu se v jeho konceptu jedná o potřeby fyziologické, potřebu bezpečí a jistoty, potřebu sounáležitosti a lásky, potřebu uznání a potřebu sebeaktualizace). Pravděpodobně Maslowa a jeho pětistupňovou teorii již znáte, nyní se tedy podíváme na novou podobu pyramidy dle Mapiq.

Pyramida spokojenosti v práci

Pevně dané potřeby

Ty tvoří nezbytný základ, podstatný pro to, aby se zaměstnanec cítil chráněný a vnímal své pracovní prostředí jako bezpečné. Součástí těchto potřeb je například fyzická podoba pracovního zázemí, možnost pohybu nebo finančního zjištění. 

Jak se v prostoru svého pracoviště cítíte? Je zde teplo/zima, dostatek světla, klidu, máte možnost mít soukromí (třeba i jen poličku s vlastním hrnkem, blokem, a podobně)? Cítíte se v práci bezpečně (to může být velmi zásadní téma pro pracovníky sociálních služeb)? Vnímáte, že finanční odměna za vaši práci pokrývá vaše potřeby a umožňuje vám vést důstojný život? Máte možnost občas zpracovávat například dokumentaci doma formou home office (až 40% lidí uvádí, že jsou při občasné práci z domu mnohem více produktivní). Podobné otázky řeší právě tato oblast potřeb. 

Pevně dané potřeby

Potřeba sounáležitosti

Potřeba sounáležitosti odkazuje k vytváření komunity na pracovišti – na potřebu být v kontaktu a mít zpětnou vazbu od kolegů a vedoucích. Organizace, která podporuje sounáležitost, dokáže vytvářet soudržný tým a komunitu odborníků, kteří si pomáhají a navzájem se vedle sebe rozvíjejí. Jaká je vaše role v týmu? Jak fungují vztahy s kolegy na pracovišti? Setkáváte se pravidelně a předáváte si nejen provozní informace, ale také náměty a rozlišné pohledy? Do jaké míry jsou vaše vztahy kamarádské (setkáváte se třeba na neformálních volnočasových aktivitách)? Zajímají se ostatní o vaše nápady?

Potřeba sounáležitosti

Potřeba aktualizace

Naplnění našeho vlastního potenciálu představuje potřeba aktualizace. Tato potřeba souvisí také s tím, zda jsou hodnoty organizace zaměstnanci zřejmé a v souladu s jeho vnitřními hodnotami. V rámci struktury organizace aktualizace představuje spokojenost člověka s jeho rolí což výrazně ovlivňuje jeho úroveň produktivity. Dotýkáme se zde tématu identity a autonomie. Aby člověk svou práci vykonával dobře, musí v ní spatřovat smysl. Aktualizaci v práci rovněž podporuje vědomí, že zaměstnanec má určitou míru svobody a autonomie (může si sám sestavit harmonogram pracovního dne, svobodně vyjadřovat svůj názor, apod.).

Potřeba aktualizace

Aktualizace v organizaci nastává, když mají zaměstnanci pocit, že dělají svou vysněnou práci, s týmem snů a v dokonalém pracovním prostředí.

Mapiq

Pokud patříte k vedoucím pracovníkům, může vám tato pyramida pomoci vytvořit spokojené pracovní týmy. Jestli jste pracovníkem, který aktuálně vnímá, že jeho práce má mnoho charakteristik, jen ne „naplňující“, možná vám pyramida pomůže najít oblast, kde je onen zakopaný pes. Pamatujme na to, že bez spokojenosti v práci se naše týmy mohou snadno stát balíčkem rozmačkaných sušenek, který už nebude dobře fungovat.

Působení v organizaci, která podporuje pohodu zaměstnanců vám přeje vaše Any

Zajímá Vás více o sociální práci?

POŠLETE MI SVŮJ KONTAKT A JÁ VÁS BUDU INFORMOVAT S NOVINKAMI A SPECIÁLNÍMI MATERIÁLY, KTERÉ PRO WEB VZNIKNOU!

POZOR! NOVĚ BUDOU VŠICHNI ODBĚRATELÉ NOVINEK DOSTÁVAT TAKÉ MAILOVOU PORCI INSPIRACE PROSTŘEDNICTVÍM SERIÁLU ČOKOLÁDA PRO DUŠI SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ!

MOU ZÁSADOU JE, ŽE NESPAMUJI! DALŠÍ INFORMACE O OCHRANĚ SVÝCH DAT NALEZNETE V SEKCI ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Možná vás bude zajímat