Nebojte se, i když vás možná napadlo, že se tento příspěvek bude zabývat obálkovou metodou jako druhu aukce, při níž vítězí nejvyšší nabídka, stále zůstáváme na poli sociální práce. A ukážeme si tedy, jak obálku využít také jiným způsobem, který nám pomůže získat náhled na situaci našich klientů.

Metodu obálky vytvořila sociální pracovnice a lektorka Siobhan Maclean. Smyslem metody je přinést sociálním pracovníkům nástroj pro posouzení sociální situace klienta, zachycení důležitých skutečností a především získání odstupu a pohledu z širší perspektivy. Maclean zároveň využívá metodu obálky ty, kteří se učí aplikaci teorií sociální práce v praxi – tedy studenty na praxích nebo začínající sociální pracovníky. Myslím si však, že její využití může být širší. I zkušení sociální pracovníci totiž mohou metodu obálky využít pro mapování nepříznivé situace klienta.

Jak tedy metoda obálky vypadá?

metoda obálky (inspirováno Siobhan Maclean, upraveno autorkou)

Pro české podmínky a dle svých zkušeností jsem koncept Siobhan McLean trochu upravila. Jeho základem rozdělení procesu mapování do 4 částí.

Kdo

V první sekci popíšeme základní údaje o klientovi. Jeho pohlaví, věk, místo, kde žije, základní sociální situaci, finanční situaci, vzdělání nebo handicap, apod.

Proč

Druhá část se zaměřuje na to, co klienta vedlo do naší služby a ke spolupráci s námi. Tedy, co způsobuje, že daný člověk neprožívá svůj život pozitivně, co jej limituje a s čím potřebuje pomoci nebo v čem potřebuje podpořit. Může se jednat například o drogovou závislost, psychické problémy, zanedbávání péče, problémy s chováním, nedostatek kompetencí pro zvládání samostatného života nebo nedostatek informací o možnostech, jak zvládat svou situaci.

Co

Sekce “Co” se již dívá na to, co by mělo být cílem spolupráce. Jedná se o hrubý nástin účelu, nikoliv o již stanovené cíle spolupráce (ze smlouvy o spolupráci nebo individuálního plánu). Příkladem jsou získání potřebných informací o možnostech řešení vlastní situace, zajištění bydlení, zajištění potřebné péče, osvojení/nácvik určitých dovedností, posílení samostatnosti, nebo zapojení do kolektivu/komunity/společnosti.

Jak (a kde)

Poslední část představuje způsoby, jakým bude klient podpořen a jak a kde s ním bude spolupracováno. Jaké techniky a metody práce zvolíme v konkrétním případě pro změnu a zlepšení sociální situace klienta. Jednat se může o motivační rozhovor, sociální terapii, zajištění péče o danou osobu, terapeutický rozhovor v domácnosti/v zařízení, nácvik, poradenství, aktivizace, apod.

Aby bylo možné představit si tuto metodu prakticky, níže jsem pro vás zpracovala konkrétní příklad čtrnáctileté dívky Kláry, která se stala klientkou Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

Výhodou metody je také její grafická podoba. V poslední době se totiž často mluví o myšlenkových mapách a vizuálním zpracování našich poznámek jako způsobu, jak získat stručný, jasný a jednoduchý přehled. Pro každého klienta tak můžeme mít vytvořen v základu jeden arch papíru, kde své poznámky rozdělíme do sekcí.

Metoda obálky zároveň slouží jako součást individuálního plánování průběhu poskytování sociální služby dle potřeb a zájmů daného klienta. Každá obálka totiž obsahuje individualizované informace a je “ušita na míru” každému klientovi zvlášť.

V neposlední řadě nám metoda obálky pomáhá propojit teorii a praxi sociální práce. Díky schématu, zachycujícímu potřebné informace můžeme zvolit, jaký druh teorie, modelu nebo konceptu využijeme, abychom mohli Kláru podpořit. K tomu nám slouží především část KDO a PROČ. Když zjistíme, že se jedná o dívku ve věku 14 let, nabádá nás tato skutečnost k tomu, abychom nahlédli do vývojové psychologie a zužitkovali poznatky o tom, co dítě v takovém věku potřebuje, a čím prochází. Informace o tom, že Klářini rodiče se v nedávné době rozvedli nás zase nasměruje ke zdrojům, týkajícím se práce s rodinou (např. systémové teorie). Ze schématu zároveň vystupuje informace o tom, že Klára byla svěřena do péče matky a nedávno se přestěhovala na vesnici. Právě tato velká změna může být zdrojem krize, kterou pravděpodobně Klára zažívá a v jejímž důsledku se zhoršil její školní prospěch, má potíže se začleněním do nového kolektivu a objevuje se u ní záškoláctví. Inspirací nám může být také teorie attachementu, která se zabývá vazbu s rodiči.

Jak vidíte, metoda obálky nám může sloužit k tomu, abychom si vizualizovali získané informace a zvolili vhodný postup podpory daného klienta. Může tak pro nás být inspirativním prvkem pro naši praxi. Pro ty z vás, které metoda zaujala natolik, že by si ji sami chtěli vyzkoušet, jsem připravila pdf verzi obálky tak, aby ji bylo možné stáhnout a vytisknout a rovnou použít.

STAHOVAT MŮŽETE NA ODKAZU NÍŽE 🙂

Dejte mi vědět, zda je pro vás metoda obálky využitelným nástrojem a jaké jiné techniky používáte pro mapování nepříznivé sociální situace klientů. Můžeme se tak společně obohatit. A to je jedním z hlavním cílů tohoto webu 🙂 Těším se na vaše reakce!

Krásné mrazivé dny vám přeje vaše Any

Zdroje k článku:

Maclean, S. 2021 – webové stránky https://siobhanmaclean.co.uk/

aplikace Social work theory app, vytvořená Kirwin Maclean Associates Company

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *